3D-Leiderschap meting

Leiderschap wordt steeds belangrijker en bepaalt het succes van een organisatie. Het management brengt beweging in een organisatie, motiveert de medewerker en benut het maximale potentieel van de medewerker. Echter wordt steeds vaker duidelijk, ook vanuit onderzoek, dat medewerkers het leiderschap als demotiverend ervaren. Wat is dan goed leiderschap of sterker nog, kun je dit duiden en verder ontwikkelen naar een niveau waardoor een medewerker gemotiveerd en betrokken raakt? Welk leiderschap draagt bij aan wendbare organisaties en een cultuur, waar medewerkers hun leiders vertrouwen, durven te experimenteren en zich continu ontwikkelen?

Leiderschap is de fundering waar teamprestaties op gebouwd worden en heeft een behoorlijke impact. De visie van High Performance organisaties vormt de basis voor onze aanpak op leiderschap. Binnen een High Performance organisatie is er sprake van een presterende en lerende cultuur en wordt het potentieel van de medewerkers maximaal benut. Wij hebben leiderschap onderverdeeld in 6 niveaus, bekeken vanuit de medewerker. Op elk niveau geven we aan hoe de betreffende leider te herkennen is en wat de leider kan doen om door te groeien naar een volgend, hoger, niveau. Het uitgangspunt is dat een medewerker zijn leidinggevende volgt op basis van positie, kennis, connectie, impact, ontwikkeling of visie. Samen met arbeids- en organisatie psychologen hebben wij 6 niveaus in leiderschap geselecteerd en beschreven aan de hand van competenties.

Het selecteren van de juiste kandidaat voor een leidinggevende positie start met het beschrijven van een leiderschap profiel. Samen met de hiring manager sparren wij inhoudelijk over het gewenste leiderschap en cultuur binnen de organisatie. Na het vaststellen van het gewenste niveau kunnen we met behulp van een 3D meting; vooraf bepalen, tijdens de intake checken en voor aanname van de juiste kandidaat voorspellen of de nieuwe leider ontwikkelbaar is en past bij het juiste leiderschap niveau. En dus succesvol is in de nieuwe functie!

Wij gaan graag met u het gesprek aan over de 3D leiderschap profiel & meting, als een belangrijk instrument in ons selectietraject. Maar vooral over wat het specifiek voor uw organisatie betekent en de toegevoegde waarde ervan!