Wij vinden de leiders die impact maken op de performance van hun organisatie.
Al meer dan 25 jaar dragen wij met onze executive en interim dienstverlening bij aan het succes van onze opdrachtgevers!

LEIDERSCHAP METINGEN

Leiderschap bepaalt het succes van een organisatie. Het juiste leiderschap brengt beweging in een organisatie, is motiverend en benut het maximale potentieel van de medewerkers. Echter, meer dan 50% van de medewerkers ervaren het huidige leiderschap als demotiverend! Wat is dan goed leiderschap of sterker nog, is dit aan te duiden en verder te ontwikkelen naar een niveau waardoor een medewerker gemotiveerd en betrokken raakt? Welk leiderschap draagt bij aan wendbare organisaties en een cultuur, waar medewerkers hun leiders vertrouwen, durven te experimenteren en zich continu ontwikkelen?

Onze visie op leiderschap ontwikkeling wordt in belangrijke mate bepaald door het inzichtelijk maken van de 6 niveaus van leiderschap. Deze 6 niveaus zijn door vertaald in gedrag en komen tot uiting in 30 competenties. Onze expertise stelt ons in staat om een goed en gedegen inzicht te krijgen in deze 30 competenties bij de geselecteerde kandidaten. Het resultaat biedt inzicht in waar iemand zich nog verder in kan ontwikkelen, waar zijn/haar voorkeur in leiderschap ligt, waar het afbreukrisico ligt en over welk niveau van leiderschap zijn/haar coach dient te beschikken. Het resultaat is een maximaal rendement op het persoonlijk ontwikkelplan/routeplan van de nieuwe medewerker.

LEIDERSCHAP IN PROFIELEN

Om het rendement van een organisatie te beïnvloeden, is het van belang dat er duidelijkheid is welk leiderschap past bij de strategische uitgangspunten. De impact en zorgvuldigheid bij het werven en selecteren van een toekomstig leidinggevende is dan ook cruciaal. Het biedt een organisatie namelijk de kans om het gewenste leiderschap niveau intern direct te versterken. Vanuit onze visie en aanpak ligt de focus op een 6-tal leiderschap niveaus met daarbij behorende competenties en eigenschappen in het functieprofiel. We starten het gesprek met onze opdrachtgever dan ook vanuit het gewenste leiderschap. Deze methodiek zorgt ervoor dat de kandidaat met het juiste leiderschap wordt geselecteerd, waardoor het rendement van de organisatie positief wordt beïnvloed en medewerkers zich gehoord en betrokken voelen!

LEIDERSCHAP EN NORMERING

Het selecteren van de juiste future-proof leidinggevende voor een organisatie, start dan ook met het beschrijven van een leiderschap profiel. Het uitgangspunt hierin is de huidige situatie van het leiderschap versus de toekomstig gewenste situatie. Belangrijk om te erkennen is dat medewerkers hun leidinggevende pas volgen als deze het juiste voorbeeld laat zien.

“A good leader knows the way, shows the way and goes the way.” (John C. Maxwell)

De 30 competenties zijn opgebouwd uit persoonlijk werkgedrag, basisbehoeften en drijfveren, die in samenwerking met arbeids- en organisatiepsychologen zorgvuldig zijn geselecteerd. Vanuit de gesprekken met de hiring manager wordt er een norm bepaald die aansluit bij de toekomstig gewenste situatie. Veelal is dit leiderschap niveau 4, het niveau waar zowel de prestatie als de mensgerichte aspecten (potentieel) aanwezig zijn. Niveau 4 leiders zijn future-proof leaders!

Onze consultants zijn allen opgeleid tot psychometrisch data analist, waardoor ze in staat zijn om het gedrag, de basisbehoeften en drijfveren uit te vragen tijdens een persoonlijk gesprek met zowel kandidaat als opdrachtgever. Vervolgens wordt bij de kandidaat, waar een arbeidsovereenkomst mee wordt aangegaan, een leiderschap meting afgenomen om zowel het bestaande leiderschap niveau als het ontwikkelbare potentieel in kaart te brengen.

WILT U UW PERFORMANCE MANAGEMENT TOEKOMSTBESTENDIG MAKEN?

CONTACT

“Het talent hebben is het begin.

 Het talent gebruiken is uniek.

Dat talent vinden is ons ultieme doel!”

GERTIE RONKEN