“… Een leidinggevende is een positionele rol die je formeel van
bovenaf krijgt, maar leiderschap is een persoonlijke rol die je
informeel van onderaf wordt gegeven …”

DE LEIDERSCHAPSPOTENTIEEL METING

Als belangrijk onderdeel van het selectieproces zetten wij de KD leiderschapspotentieel meting in, een uniek instrument ontwikkeld door onze partnerorganisatie Xpro2, dat inzicht biedt in het leiderschap DNA van uw toekomstige kandidaat. Leidinggevenden spelen een cruciale rol met betrekking tot cultuur, prestaties en het succes van een organisatie. Het is dan ook van cruciaal belang om helderheid en zekerheid te hebben over het leiderschap van uw toekomstige leidinggevende en de succesvolle uitvoering van zijn taken.

De leiderschapspotentieel meting is uiteengezet in 6 leiderschap dimensies en de daarbij behorende rollen, die een leidinggevende situationeel aanneemt. Deze rollen zijn verder uitgediept in gedragingen en competenties per leiderschapsdimensie. De (online) potentieelmeting bestaat uit diverse vragenlijsten en capaciteiten testen en wordt uiteindelijk samengevat in een eindrapportage. Dit rapport, samen met ons diepte-interview, biedt het inzicht in de ontwikkelbaarheid, voorkeur in leiderschap en de drijfveren in relatie tot het vooraf opgestelde leiderschapsprofiel. Aan de hand van een vastgestelde norm in leiderschap kunnen wij het persoonlijk ontwikkelplan van de betreffende kandidaat bepalen en richting geven.

De unieke en voorspellende waarde van onze aanpak fungeert als een onderscheidende factor, waarmee wij onze klanten een aanzienlijke voorsprong bieden bij het vinden, identificeren en selecteren van de toekomstige leiders!

ONZE AANPAK

Wij zijn ervan overtuigd dat het centraal stellen van het leiderschapsprofiel essentieel is voor het identificeren van de juiste doelgroep. Vanuit dit uitgangspunt initiëren wij de zoektocht naar de meest geschikte kandidaat, waarbij wij gebruik maken van geavanceerde headhunting methodieken en de ondersteuning van moderne technologieën (AI). Daarnaast zetten wij ons uitgebreide persoonlijke netwerk in, dat gedurende vele jaren zorgvuldig is opgebouwd.

Een persoonlijk interview, gecombineerd met de evaluatie van het leiderschapspotentieel, stelt uw organisatie in staat om met vertrouwen de juiste beslissing te nemen. In overleg met u kunnen wij gedurende het eerste half jaar een coaching traject inzetten, waardoor de persoonlijke ontwikkeling een extra boost krijgt.

Het aanbieden van een garantietermijn weerspiegelt ons vertrouwen in de effectiviteit van onze methodiek en onze toewijding aan het realiseren van succesvolle plaatsingen.

WILT U UW PERFORMANCE MANAGEMENT TOEKOMSTBESTENDIG MAKEN?

CONTACT