PRIVACY VERKLARING

Privacy – verwerking persoonsgegevens

  • KD JobCompany BV is de verantwoordelijke ten aanzien van deze persoonsgegevens en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend met het doeleinde om haar diensten aan te kunnen bieden.
  • KD JobCompany BV baseert de verwerking van persoonsgegevens op haar gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van de normale bedrijfsvoering en noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever en/of de intentie van de Kandidaat en/of Werkzoekende.
  • Om diensten aan te kunnen bieden, verzamelt KD JobCompany BV persoonsgegevens van Kandidaten en Werkzoekenden. De verwerking van deze persoonsgegevens bevat enkel voor de diensten relevante gegevens, zoals naam, contactgegevens, Curriculum Vitae, publieke gegevens vanuit social media en andere sollicitatiegegevens. Deze persoonsgegevens worden ook gebruikt om een profiel van Kandidaat of Werkzoekende te creëren, dit profiel wordt uitsluitend gebruikt bij de bemiddeling van Kandidaat of Werkzoekende met een potentiele Opdrachtgever.
  • Persoonsgegevens worden tevens geanonimiseerd verwerkt voor onderzoeksdoeleinden.
  • De Kandidaat of Werkzoekende kan in bezwaar gaan tegen de verwerking van persoonsgegevens en KD JobCompany zal de verwerking staken en persoonsgegevens duurzaam verwijderen. KD JobCompany BV is vervolgens niet in staat om haar diensten te leveren. Kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van Opdrachtgever en wordt niet gezien als een beëindigingsgrond voor een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
  • KD JobCompany BV verstrekt persoonsgegevens niet aan derden en verstuurt deze niet naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.
  • KD JobCompany BV bewaart persoonsgegevens uitsluitend voor zolang dat nodig is om haar diensten aan te bieden. Persoonsgegevens van een geplaatste Kandidaat of Werkzoekende worden 36 maanden bewaard na plaatsing. In elk ander geval worden de persoonsgegevens verwijderd 36 maanden na ontvangst.
  • De Kandidaat of Werkzoekende heeft het recht op inzage in haar persoonsgegevens en heeft daarnaast het recht op correctie, wijziging of verwijdering van haar persoonsgegevens.
  • De Kandidaat of Werkzoekende kan in bezwaar gaan tegen de verwerking van persoonsgegevens en KD JobCompany zal de verwerking staken en persoonsgegevens duurzaam verwijderen. KD JobCompany BV is vervolgens niet in staat om haar diensten te leveren. Kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  • KD JobCompany BV heeft relevante en passende technische- en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van de persoonsgegevens.